PROTECTING THE ENVIRONMENT

image_pdfimage_print

PROTECTING THE ENVIRONMENT

____________________

Information about the possibility of returning waste electrical and electronic equipment.


Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte v našem sídle společnosti, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro potřeby Vaší firmy Vám samozřejmě vydáme potvrzení o zpětném odběru elektrozařízení.

____________________